Abonati-va prin email:

Introduceti adresa dumneavoastra de email pentru a va inscrie la newsletter:

Delivered by FeedBurner

05 iunie 2007

COMUNICAT
privind agreerea de către Ministerul Transporturilor a furnizorilor de servicii psihologice


În data de 1 iunie 2007, la sediul Ministerului Transporturilor a avut loc întâlnirea între domnul Ludovic ORBAN, ministru al transporturilor si reprezentantii Colegiului Psihologilor din România, respectiv doamna Dumitra VASILE-CIUBOTĂROSIE, domnul prof. univ. dr. Mihai ANITEI, domnul Mihai GASPAR si domnul cons. jur. Iulian Laurentiu STEFAN.
În deschiderea întâlnirii, reprezentantii Colegiului Psihologilor din România au înmânat personal domnului ministru adresa organizatiei profesionale continând un memoriu privind efectele deosebit de grave pentru psihologii români ale emiterii Ordinului MTCLP nr. 2462/2006.
În urma analizarii cererilor formulate, domnul ministru Ludovic ORBAN a dispus deindata stoparea oricăror demersuri de implementare a dispozitiilor privind examinarea psihologica din actul administrativ cu caracter normativ amintit mai sus si infiintarea de urgenta a unei comisii de lucru comune, care in termen de maxim 10 zile are sarcina de a elabora un proiect de ordin in vederea inlăturării următoarelor clauze:
a) privind contractul de colaborare si taxa de 10% din veniturile realizate de catre furnizorii de servicii psihologice;
b) privind posibilitatea prestării serviciilor psihologice prin operatori economici având ca obiect de activitate principal activitatile psihologice, altii decat formele de exercitare ale profesiei de psiholog cu drept de libera practica;
c) privind conditia prezentarii raportului de inspectie a autoritatii de sănătate publica;
d) privind obligatia de angajare a unui alt psiholog;
e) eliminarea prevederilor privind orice ingerintă a Ministerului Transporturilor in organizarea si exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica;
De asemenea s-a dispus stabilirea unor prevederi comune privind inregistrarea si agreerea formelor de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de libera practica, precum si comunicarea listelor privind furnizorii de servicii psihologice catre ARR si Politia Rutieră.
Astfel, în data de 4 iunie 2007, la sediul Ministerului Transporturilor a avut loc prima întâlnire a echipei de lucru constituite, după cum urmează:
- din partea Colegiului Psihologilor din România, prof. univ. dr. Mihai ANITEI si cons. jur. Iulian Laurentiu STEFAN,
- din partea Ministerului Transporturilor, dir. gen. Bianca POPA, dir. gen. adj. Florentina IRIMESCU, director Adrian TANACLI - DM, domnul Valentin TĂNASE - DGITR si Traian POPA - ARR.
Cu această ocazie, reprezentantii Colegiului Psihologilor din România au prezentat celeilalte părti un proiect de ordin care ar trebui să înlocuiască dispozitiile actuale ale Ordinului MTCLP nr. 2462/2006.
În ceea ce priveste actul administrativ a cărui anulare s-a solicitat, cele două părti au identificat deja puncte de vedere comune, mai ales referitoare la necesitatea agreerii, eliminarea taxei de 10 % si elaborarea unor norme diferite fată de cele medicale, dar si viziuni opuse, cu privire la calitatea de furnizori de servicii psihologice a societătilor comerciale si a altor entităti din domeniul public si privat, precum si referitoare la raportul de inspectie al autoritatii sanitare.
Reprezentantii Colegiului Psihologilor din România au reiterat punctul de vedere referitor la necesitatea unei colaborări continue în elaborarea oricărui act cu privire la examinarea psihologică în domeniul transporturilor, fără de care psihologii din specialitatea psihologia transporturilor vor avea numai de suferit.
Amintim faptul că până la data de 11 iunie 2007, comisia de lucru formată trebuie să elaboreze un nou proiect de act normativ, în vederea rezolvării diferendului privind dispozitiile Ordinului MTCLP nr. 2462/2006, pe care îl vor prezenta ministrului transporturilor.