Abonati-va prin email:

Introduceti adresa dumneavoastra de email pentru a va inscrie la newsletter:

Delivered by FeedBurner

05 iunie 2007

COMUNICAT
privind agreerea de către Ministerul Transporturilor a furnizorilor de servicii psihologice


În data de 1 iunie 2007, la sediul Ministerului Transporturilor a avut loc întâlnirea între domnul Ludovic ORBAN, ministru al transporturilor si reprezentantii Colegiului Psihologilor din România, respectiv doamna Dumitra VASILE-CIUBOTĂROSIE, domnul prof. univ. dr. Mihai ANITEI, domnul Mihai GASPAR si domnul cons. jur. Iulian Laurentiu STEFAN.
În deschiderea întâlnirii, reprezentantii Colegiului Psihologilor din România au înmânat personal domnului ministru adresa organizatiei profesionale continând un memoriu privind efectele deosebit de grave pentru psihologii români ale emiterii Ordinului MTCLP nr. 2462/2006.
În urma analizarii cererilor formulate, domnul ministru Ludovic ORBAN a dispus deindata stoparea oricăror demersuri de implementare a dispozitiilor privind examinarea psihologica din actul administrativ cu caracter normativ amintit mai sus si infiintarea de urgenta a unei comisii de lucru comune, care in termen de maxim 10 zile are sarcina de a elabora un proiect de ordin in vederea inlăturării următoarelor clauze:
a) privind contractul de colaborare si taxa de 10% din veniturile realizate de catre furnizorii de servicii psihologice;
b) privind posibilitatea prestării serviciilor psihologice prin operatori economici având ca obiect de activitate principal activitatile psihologice, altii decat formele de exercitare ale profesiei de psiholog cu drept de libera practica;
c) privind conditia prezentarii raportului de inspectie a autoritatii de sănătate publica;
d) privind obligatia de angajare a unui alt psiholog;
e) eliminarea prevederilor privind orice ingerintă a Ministerului Transporturilor in organizarea si exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica;
De asemenea s-a dispus stabilirea unor prevederi comune privind inregistrarea si agreerea formelor de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de libera practica, precum si comunicarea listelor privind furnizorii de servicii psihologice catre ARR si Politia Rutieră.
Astfel, în data de 4 iunie 2007, la sediul Ministerului Transporturilor a avut loc prima întâlnire a echipei de lucru constituite, după cum urmează:
- din partea Colegiului Psihologilor din România, prof. univ. dr. Mihai ANITEI si cons. jur. Iulian Laurentiu STEFAN,
- din partea Ministerului Transporturilor, dir. gen. Bianca POPA, dir. gen. adj. Florentina IRIMESCU, director Adrian TANACLI - DM, domnul Valentin TĂNASE - DGITR si Traian POPA - ARR.
Cu această ocazie, reprezentantii Colegiului Psihologilor din România au prezentat celeilalte părti un proiect de ordin care ar trebui să înlocuiască dispozitiile actuale ale Ordinului MTCLP nr. 2462/2006.
În ceea ce priveste actul administrativ a cărui anulare s-a solicitat, cele două părti au identificat deja puncte de vedere comune, mai ales referitoare la necesitatea agreerii, eliminarea taxei de 10 % si elaborarea unor norme diferite fată de cele medicale, dar si viziuni opuse, cu privire la calitatea de furnizori de servicii psihologice a societătilor comerciale si a altor entităti din domeniul public si privat, precum si referitoare la raportul de inspectie al autoritatii sanitare.
Reprezentantii Colegiului Psihologilor din România au reiterat punctul de vedere referitor la necesitatea unei colaborări continue în elaborarea oricărui act cu privire la examinarea psihologică în domeniul transporturilor, fără de care psihologii din specialitatea psihologia transporturilor vor avea numai de suferit.
Amintim faptul că până la data de 11 iunie 2007, comisia de lucru formată trebuie să elaboreze un nou proiect de act normativ, în vederea rezolvării diferendului privind dispozitiile Ordinului MTCLP nr. 2462/2006, pe care îl vor prezenta ministrului transporturilor.

10 aprilie 2007

HOTARAREA CONSILIULUI COLEGIULUI DIN DATA DE 24 MARTIE 2007

Conform sitului oficial al Colegiului Psihologilor din Romania, in data de 24 martie 2007, la sediul acestuia a avut loc o intrunire a Consiliului Colegiului, unde s-au pus in discutie si s-au adoptat urmatoarele hotarari:

1. Controlul profesional
2. Hotarare actualizare taxe
3. Modificare conditii de organizare si avizare a cursurilor de formare
4. Obtinerea atestatului de libera practica autonoma
5. Proiect de modificare a HG nr. 788 din 2005

Propun ca aceste hotarari sa fie citite de toti cei interesati iar eventualele comentarii referitoare la continutul acestor documente sa le posteze aici.

02 aprilie 2007

Forum inchis

Datorita unor probleme tehnice, forumul aferent sitului a fost inchis si este irecuperabil, drept pentru care propun ca in locul forumului, sa folosim acest blog.

11 februarie 2007

proiect pilot privind "Imbunatatirea si dezvoltarea activitatii Filialei Prahova a Colegiului Psihologilor din Romania"

La ultima intalnire a membrilor Filialei Prahova a Colegiului Psihologilor din Romania, s-a pus in discutie propunerea unui coleg de-al nostru legat de dezvoltarea unui proiect pilot privind "Imbunatatirea si dezvoltarea activitatii Filialei Prahova a Colegiului Psihologilor din Romania".
Tot in cadrul acestei intalniri, s-a hotarat ca acest proiect sa fie supus dezbaterii membrilor filialei prin postarea pe acest site.


Continutul acestui proiect poate fi descarcat in format Microsoft Word sau poate fi vizualizat direct pe acest blog. De asemenea, comentariile dumneavoastra le puteti posta chiar aici.

1. Titlul proiectului:
Îmbunătăţirea şi dezvoltarea activităţii Filialei Prahova a Colegiului Psihologilor din România

2. Durata proiectului:
Durata propusă pentru realizarea proiectului pilot este de 9 luni

3. Situaţia pe plan naţional şi justificarea proiectului
Promulgarea Legii nr. 213 / 2004, care a dus la apariţia unei organizaţii profesionale naţionale a psihologilor din România – Colegiul Psihologilor, a dus totodată şi la normalizarea activităţii psihologilor cu liberă practică din România prin autorizarea şi înregistrarea acestora într-un Registru unic, dar şi prin alte activităţi specifice (instituirea unor standarde de calitate serviciilor psihologice, creşterea vizibilităţii psihologilor etc.).
Odată cu înfiinţarea lor, filialele teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România au devenit parte integrantă a Colegiului central (înţelegem prin asta sediul central al Colegiului din municipiul Bucureşti, unde îşi desfăşoară activitatea o serie de angajaţi administrativi şi membri ai Comitetului director şi Consiliului Colegiului), dar, paradoxal şi-au desfăşurat activitatea fără nici un fel de fonduri sau alt tip de sprijin material din partea Colegiului central.
Colegiul Psihologilor din România – filiala Prahova consideră că activitatea administrativă desfăşurată la sediul Colegiului central trebuie desfăşurată, de asemenea şi la filialele teritoriale la scară locală (activităţi de secretariat şi alte activităţi administrative). Totodată este imperios necesară închirierea de sedii pentru filialele teritoriale (judeţene) ale Colegiul Psihologilor din România şi dotarea acestora cu mobilierul şi aparatura necesare desfăşurării unei activităţi optime, ca şi angajarea personalului minim pentru activităţile specifice.
În acest sens, considerăm ca o intrare în normalitate distribuirea de fonduri de la bugetul Colegiul Psihologilor din România către filialele judeţene pentru îndeplinirea unor obiective ca cele de mai sus.
Mai mult, distribuirea de fonduri din bugetul Colegiului este necesară pentru asigurarea unor standarde de calitate ale activităţii filialelor Colegiului pentru instituirea unui cadru de promovare şi dezvoltare a competenţei profesionale şi pentru creşterea vizibilităţii psihologilor autorizaţi din teritoriu.
Redăm în acest context câteva extrase din Legea nr. 213 / 2004, care sprijină justificarea acestui proiect:
„Colegiul Psihologilor din România este o organizaţie profesională, cu personalitate juridică, de drept privat, apolitică, autonomă şi independentă, de interes public, cu patrimoniu şi buget proprii. Colegiul are rolul de a reprezenta şi de a ocroti la nivel naţional şi internaţional interesele profesiei de psiholog cu drept de liberă practică” – extras din art. 23 al Legii nr. 213 / 2004.


Atribuţiile Colegiului, sunt următoarele:
a. asigură respectarea cadrului organizatoric pentru exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică în condiţiile prezentei legi;
b. instituie standarde de calitate a serviciilor psihologice;
c. instituie un cadru de promovare şi de dezvoltare a competenţei profesionale;
d. instituie şi promovează norme metodologice în exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică;
e. reprezintă interesele membrilor săi în faţa autorităţilor publice şi administrative, precum şi în organismele profesionale internaţionale;
f. atestă dreptul de liberă practică al psihologilor şi gestionează Registrul Unic al Psihologilor cu drept de liberă practică din România – extras din art. 24 al Legii nr. 213 / 2004

4. Obiective
Principalele obiective ale proiectului (obiectivele directe) sunt:
- îmbunătăţirea activităţii Colegiului Psihologilor din România – Filiala Prahova;
- creşterea vizibilităţii activităţii psihologilor din judeţul Prahova;
- crearea unor oportunităţi de pregătire continuă a psihologilor din judeţul Prahova;
- identificarea şi dezvoltarea unui spaţiu (atât fizic cât şi social) propice întâlnirilor periodice a membrilor Colegiului Psihologilor din România – Filiala Prahova;
- crearea unei baze de date a psihologilor din judeţul Prahova, ca şi a activităţilor derulate de aceştia, cabinete de psihologie etc.

Obiective măsurabile
Etapa I: durata 3 luni
- închirierea unui sediu al Colegiului Psihologilor din România – Filiala Prahova şi dotarea acestuia cu mobilier şi echipamente de birou (telefon, fax, PC-uri);
- crearea şi producţia de elemente de identitate vizuală specifice (logo, firmă pentru identificare etc.);
- crearea unui spaţiu, în cadrul sediului Colegiului Psihologilor din România – Filiala Prahova, în care să se poată desfăşura activităţi de formare continuă a psihologilor de diverse grade profesionale.

Etapa II: durata 6 luni
- angajarea personalului necesar desfăşurării activităţilor specifice Colegiului Psihologilor din România – Filiala Prahova: secretar, informatician;
- crearea unei baze de date a psihologilor membri ai Colegiului Psihologilor din România – Filiala Prahova, precum şi a tipurilor de activităţi desfăşurate de aceştia, cabinete individuale, etc.;
- susţinerea a cel puţin 3 acţiuni media care să ducă la creşterea vizibilităţii psihologilor şi a Colegiului în rândul populaţiei din judeţul Prahova (apariţii la posturi TV locale, emisiuni radiofonice, editarea unor materiale scrise pentru presa locală etc.);
- organizarea a cel puţin 3 întâlniri a membrilor Colegiului într-un spaţiu închiriat, propice informărilor, discuţiilor şi susţinerii de diverse materiale specifice (reglementări ale Colegiului Psihologilor din România, analize etc.).

07 ianuarie 2007

Bine ati venit

Aici este locul unde putem discuta despre cele mai noi informatii legate de domeniul nostru de activitate.