Abonati-va prin email:

Introduceti adresa dumneavoastra de email pentru a va inscrie la newsletter:

Delivered by FeedBurner

11 februarie 2007

proiect pilot privind "Imbunatatirea si dezvoltarea activitatii Filialei Prahova a Colegiului Psihologilor din Romania"

La ultima intalnire a membrilor Filialei Prahova a Colegiului Psihologilor din Romania, s-a pus in discutie propunerea unui coleg de-al nostru legat de dezvoltarea unui proiect pilot privind "Imbunatatirea si dezvoltarea activitatii Filialei Prahova a Colegiului Psihologilor din Romania".
Tot in cadrul acestei intalniri, s-a hotarat ca acest proiect sa fie supus dezbaterii membrilor filialei prin postarea pe acest site.


Continutul acestui proiect poate fi descarcat in format Microsoft Word sau poate fi vizualizat direct pe acest blog. De asemenea, comentariile dumneavoastra le puteti posta chiar aici.

1. Titlul proiectului:
Îmbunătăţirea şi dezvoltarea activităţii Filialei Prahova a Colegiului Psihologilor din România

2. Durata proiectului:
Durata propusă pentru realizarea proiectului pilot este de 9 luni

3. Situaţia pe plan naţional şi justificarea proiectului
Promulgarea Legii nr. 213 / 2004, care a dus la apariţia unei organizaţii profesionale naţionale a psihologilor din România – Colegiul Psihologilor, a dus totodată şi la normalizarea activităţii psihologilor cu liberă practică din România prin autorizarea şi înregistrarea acestora într-un Registru unic, dar şi prin alte activităţi specifice (instituirea unor standarde de calitate serviciilor psihologice, creşterea vizibilităţii psihologilor etc.).
Odată cu înfiinţarea lor, filialele teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România au devenit parte integrantă a Colegiului central (înţelegem prin asta sediul central al Colegiului din municipiul Bucureşti, unde îşi desfăşoară activitatea o serie de angajaţi administrativi şi membri ai Comitetului director şi Consiliului Colegiului), dar, paradoxal şi-au desfăşurat activitatea fără nici un fel de fonduri sau alt tip de sprijin material din partea Colegiului central.
Colegiul Psihologilor din România – filiala Prahova consideră că activitatea administrativă desfăşurată la sediul Colegiului central trebuie desfăşurată, de asemenea şi la filialele teritoriale la scară locală (activităţi de secretariat şi alte activităţi administrative). Totodată este imperios necesară închirierea de sedii pentru filialele teritoriale (judeţene) ale Colegiul Psihologilor din România şi dotarea acestora cu mobilierul şi aparatura necesare desfăşurării unei activităţi optime, ca şi angajarea personalului minim pentru activităţile specifice.
În acest sens, considerăm ca o intrare în normalitate distribuirea de fonduri de la bugetul Colegiul Psihologilor din România către filialele judeţene pentru îndeplinirea unor obiective ca cele de mai sus.
Mai mult, distribuirea de fonduri din bugetul Colegiului este necesară pentru asigurarea unor standarde de calitate ale activităţii filialelor Colegiului pentru instituirea unui cadru de promovare şi dezvoltare a competenţei profesionale şi pentru creşterea vizibilităţii psihologilor autorizaţi din teritoriu.
Redăm în acest context câteva extrase din Legea nr. 213 / 2004, care sprijină justificarea acestui proiect:
„Colegiul Psihologilor din România este o organizaţie profesională, cu personalitate juridică, de drept privat, apolitică, autonomă şi independentă, de interes public, cu patrimoniu şi buget proprii. Colegiul are rolul de a reprezenta şi de a ocroti la nivel naţional şi internaţional interesele profesiei de psiholog cu drept de liberă practică” – extras din art. 23 al Legii nr. 213 / 2004.


Atribuţiile Colegiului, sunt următoarele:
a. asigură respectarea cadrului organizatoric pentru exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică în condiţiile prezentei legi;
b. instituie standarde de calitate a serviciilor psihologice;
c. instituie un cadru de promovare şi de dezvoltare a competenţei profesionale;
d. instituie şi promovează norme metodologice în exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică;
e. reprezintă interesele membrilor săi în faţa autorităţilor publice şi administrative, precum şi în organismele profesionale internaţionale;
f. atestă dreptul de liberă practică al psihologilor şi gestionează Registrul Unic al Psihologilor cu drept de liberă practică din România – extras din art. 24 al Legii nr. 213 / 2004

4. Obiective
Principalele obiective ale proiectului (obiectivele directe) sunt:
- îmbunătăţirea activităţii Colegiului Psihologilor din România – Filiala Prahova;
- creşterea vizibilităţii activităţii psihologilor din judeţul Prahova;
- crearea unor oportunităţi de pregătire continuă a psihologilor din judeţul Prahova;
- identificarea şi dezvoltarea unui spaţiu (atât fizic cât şi social) propice întâlnirilor periodice a membrilor Colegiului Psihologilor din România – Filiala Prahova;
- crearea unei baze de date a psihologilor din judeţul Prahova, ca şi a activităţilor derulate de aceştia, cabinete de psihologie etc.

Obiective măsurabile
Etapa I: durata 3 luni
- închirierea unui sediu al Colegiului Psihologilor din România – Filiala Prahova şi dotarea acestuia cu mobilier şi echipamente de birou (telefon, fax, PC-uri);
- crearea şi producţia de elemente de identitate vizuală specifice (logo, firmă pentru identificare etc.);
- crearea unui spaţiu, în cadrul sediului Colegiului Psihologilor din România – Filiala Prahova, în care să se poată desfăşura activităţi de formare continuă a psihologilor de diverse grade profesionale.

Etapa II: durata 6 luni
- angajarea personalului necesar desfăşurării activităţilor specifice Colegiului Psihologilor din România – Filiala Prahova: secretar, informatician;
- crearea unei baze de date a psihologilor membri ai Colegiului Psihologilor din România – Filiala Prahova, precum şi a tipurilor de activităţi desfăşurate de aceştia, cabinete individuale, etc.;
- susţinerea a cel puţin 3 acţiuni media care să ducă la creşterea vizibilităţii psihologilor şi a Colegiului în rândul populaţiei din judeţul Prahova (apariţii la posturi TV locale, emisiuni radiofonice, editarea unor materiale scrise pentru presa locală etc.);
- organizarea a cel puţin 3 întâlniri a membrilor Colegiului într-un spaţiu închiriat, propice informărilor, discuţiilor şi susţinerii de diverse materiale specifice (reglementări ale Colegiului Psihologilor din România, analize etc.).